Szukaj

Strona główna

Cele działalności

Jak pomagamy ?

Zespół

Projekty

Sprawozdania

Źródła finansowania działalności

Kontrole zewnętrzne

Informacje nieudostępnione w BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Redakcja BIP

Aktualności / Ogłoszenia

duży kontrast

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele działalności

Celami Fundacji są:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
- przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, a także ze względu na inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
- promowanie komunikacji bez przemocy oraz upowszechnianie informacji dotyczących występowania, zapobiegania i niwelowania skutków sytuacji kryzysowych,
- podnoszenie poziomu wiedzy młodzieży i dorosłych o równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć,
- działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
- wspieranie mniejszości narodowych oraz wymiany międzykulturowej,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
- kształtowanie postaw aktywnych w społecznościach lokalnych,
- wspieranie procesów aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości prowadzących do niezależności ekonomicznej,
- wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
- wspieranie twórczości artystycznej kobiet i mężczyzn,
- promowanie ekologii, zrównoważonego rozwoju i wiedzy na temat globalnych współzależności,
- wspieranie i promowanie rozwoju osobistego,
- wspieranie i promowanie świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości,
- integracja pracowników Fundacji.

Rejestr i metryczka zmian
Data modyfikacji Zmodyfikował  
2015-06-06 21:00:03 Paulina Dróżdzel Zobacz tę wersję

 

Misja

Rejestr i metryczka zmian
Data modyfikacji Zmodyfikował  
Zobacz tę wersję